61-65 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 off

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,65 cm
Ronin Koi Centre - Semarang
Handling: Ronin Koi Centre - Semarang
   

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,65 cm
Cornelius Ray - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung
   

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,65 cm
Henry Vonda - Jakarta
Handling: Boncel n Narko - Bandung
   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,63 cm
Tapos Fish Farm - Jakarta
Handling: Jumadi Koi HTPK - Jakarta
 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,61 cm
Ferrel Yonathan - Semarang
Handling: Ronin Koi Centre - Semarang
   

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Asagi,63 cm
Asep Adul - Sukabumi
Handling: SGM Nishikigoi - Sukabumi
   

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,64 cm
Henry Vonda - Jakarta
Handling: Boncel n Narko - Bandung
   

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,65 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: Boncel n Narko - Bandung
   
Hits: 974